THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với website 123Go. 123Go cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên những điều khoản dưới đây.

Khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ do 123Go cung cấp, bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng sau. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.

1.BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan tới 123Go dưới bất kỳ hình thức nào như ký tự, hình ảnh, logo, video clip... là tài sản của 123Go hoặc các đối tác cung cấp nội dung của 123Go, được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và các quy định bản quyền quốc tế. Sự biên soạn và hiển thị các nội dung này thông qua 123Go là tài sản riêng của 123Go.

2.QUYỀN TRUY CẬP

Với điều kiện bạn tuân theo các Thỏa thuận sử dụng và các Điều khoản thanh toán cho các dịch vụ bổ sung, bạn có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của 123Go. Quyền truy cập này không bao gồm bất kỳ giao dịch mua đi bán lại hoặc sử dụng vì mục đích thương mại các dịch vụ và nội dung của 123Go. Bất kỳ sự sao chép hoặc download các thông tin mô tả, đánh giá, bình luận; các sản phẩm liên quan tới 123Go dưới bất kỳ hình thức nào như ký tự, hình ảnh, logo, video clip hoặc sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu để phục vụ lợi ích của bên thứ ba hoặc sử dụng với mục đích thương mại mà không được sự đồng ý từ 123Go thì 123Go có quyền khiếu nại tất cả các hành động này. Bạn có thể bị tước quyền truy cập vào 123Go nếu bạn không tuân theo các Thỏa thuận sử dụng này

3. TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của 123Go, bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, cũng như hạn chế sự truy cập vào máy tính cá nhân. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động phát sinh dưới tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các sự kiện, chương trình, hoặc sản phẩm bạn mua từ 123Go phù hợp với độ tuổi của bạn. 123Go có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ, chặn tài khoản cá nhân hoặc thay đổi nội dung hoặc hủy đơn hàng của bạn.

4. BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ, VÀ NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Khách hàng có thể đăng tải các bình luận, đánh giá,những nội dung khác và gửi các gợi ý, ý tưởng, bình luận, câu hỏi, hoặc những loại thông tin khác nếu như những thông tin này không chứa các nội dung bất hợp pháp, đồi trụy, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc những nội dung gây hại cho bên thứ ba hoặc những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, và không chứa virut, nội dung vận động chính trị, nội dung mang tính thương mại, hoặc bất kỳ hình thức thư rác nào.

Khi bạn đăng tải thông tin hoặc gửi các loại tài liệu cho 123Go, thì 123Go có toàn quyền sử dụng, sao chép, thay đổi, biên dịch, công bố, hiển thị nội dung đó cho tất cả mọi người dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa 123Go và người dùng. Đồng thời, bạn cũng cho phép 123Go có quyền được sử dụng tên đi kèm với nội dung mà bạn gửi hoặc đăng tải. Bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu và có toàn quyền sử dụng nội dung mà bạn đăng tải; rằng nội dung được đăng tải là chính xác; rằng việc sử dụng các nội dung bạn cung cấp không vi phạm Thỏa thuận sử dụng này và không gây hại cho bên thứ ba nào; và bạn sẽ bồi thường cho 123Go nếu như có bất kỳ khiếu kiện nào phát sinh từ những nội dung mà bạn cung cấp. 123Go có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ kiểm soát và thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào. 123Go không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những nội dung được đăng tải từ người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

5. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH, SỰ KIỆN

123Go luôn cố gắng cung cấp cho bạn những thông tin chính xác và đa chiều về các sự kiện hoặc các chương trình có hệ thống phân phối vé thông qua 123Go. Nếu vé bạn nhận được không tương ứng với chỗ ngồi bạn chọn khi đặt, bạn vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của 123Go để có thêm chi tiết theo email hotro@123go.vn, hoặc qua số hotline 1900 561 558.

Tuy nhiên, 123Go không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến mức độ yêu thích của bạn đối với chương trình, hoặc sự kiện.

6. GIÁ CẢ

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, mức giá được hiển thị cho mỗi loại sản phẩm trên 123Go là mức giá bán lẻ cuối cùng của sản phẩm dựa trên thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi không cam kết mức giá của loại vé bạn đặt sẽ không thay đổi cho đến khi bạn đặt vé.

7. TÌNH TRẠNG CHỖ NGỒI

123Go không cam kết chỗ ngồi bạn đang chọn chưa được khách hàng khác đặt cho đến khi bạn bắt đầu thanh toán cho đơn hàng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không nhận được đúng số ghế mà bạn đã đặt vì bất kỳ lý do gì, bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi theo email hotro@123go.vn, hoặc qua số hotline 1900 561 558.

8. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, tất cả dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) của 123Go hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của 123Go đều được cung cấp dựa trên các quy chế hoạt động của 123Go và các nhà cung cấp.

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của 123Go hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của 123Go thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. 123Go không bảo đảm cho bất kỳ dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của 123Go hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của 123Go. 123Go server và các thông điệp truyền thông được gửi đi từ 123Go không chứa virut hay bất kỳ tác nhân gây hại nào cho bạn. Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, 123Go từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của 123Go hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của 123Go.

Nếu các bộ luật, và quy định pháp luật được ban hành bởi Nhà Nước có bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn với bất kỳ quy định về từ chối bảo đảm và trách nhiệm pháp lý, thì những điểm quy định đó không có hiệu lực áp dụng đối với bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có quyền lợi bổ sung.