QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 123Go

123Go trực thuộc công ty Cổ phần dịch vụ mạng Vina được người tiêu dùng biết đến là một trang website thương mại điện tử về quảng bá và phân phối vé các sự kiện uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

I.Nguyên tắc hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go

 • Sàn giao dịch TMĐT 123Go do công ty Cổ phần dịch vụ mạng Vina là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý. Sàn giao dịch TMĐT 123Go cho phép các các nhân/đơn vị tổ chức tạo các sự kiện, mang đến cho khách hàng sự tiện lợi và nhanh chóng khi chọn cho mình những chương trình giải trí phù hợp.
 • Tổ chức, cá nhân bao gồm không giới hạn các Bên tham gia hoạt động mua bán vé, sản phẩm dịch tham gia giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go tự do, tự nguyện thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, không trái với quy định của pháp luật.
 • Các sự kiện tham gia trên sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo, cấm tổ chức theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bán vé, sản phẩm dịch vụ phải tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Bên mình cung cấp.
 • Hoạt động mua bán vé các sự kiện qua sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Các sự kiện có bán vé trên sàn giao dịch 123Go được hoạt động trên cơ chế giám sát chặt chẽ, bằng cách xác nhận thông tin đơn vị tổ chức, ký kết hợp đồng phân phối vé với 123Go.
 • Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT 123Go phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT 123Go.

II.Giải thích từ ngữ

 • 123Go: là sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go
 • Quy chế hoạt động: là quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ TMĐT 123Go này.
 • Thành viên: là người tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go bao gồm nhưng không giới hạn người tham gia: khách hàng và các đơn vị tổ chức sự kiện.
 • Thông tin cá nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng (nếu có) của người sử dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.
 • Sự kiện: được gọi tắt là các của các sự kiện giải trí, thể thao, đời sống ... là những chương trình đăng tải trên sàn thương mại điện tử 123Go.
 • Tên miền sàn giao dịch TMĐT là: http://123Go do công ty Cổ phần dịch vụ mạng Vina là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý.
 • Thành viên sàn giao dịch TMĐT: là các tổ chức, cá nhân hoạt động trên sàn giao dịch thương mại 123Go, có trách nhiệm tự tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành về quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go.

III.Lĩnh vực hoạt động:123Go tạo ra môi trường cung cấp các thông tin mua bán vé các sự kiện giải trí, thể thao, đời sống... Là nơi các cá nhân/nhà tổ chức đăng tải thông tin các sự kiện Giải trí, Thể thao, Đời sống và đồng thời cung cấp vé sự kiện (nếu có) cho khách. Ngoài ra, 123Go có thể thực hiện chương trình khuyến mãi và tiếp thị theo ủy quyền và đồng ý của nhà cung cấp nhất định.

IV.Quy định về hoạt động

 • Thành viên cần kê khai các thông tin cá nhân và được chứng thực bởi 123Go trước khi đăng các tổ chức sự kiện có bán vé. Các thông tin được cung cấp bởi thành viên là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.
 • Các sự kiện đăng tải trên 123Go phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không có nội dung cấm trong hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi cấm như: chống phá nhà nước, trái với đạo đức, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.
 • Các sự kiện đăng tải trên 123Go phải được cấp phép theo quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo tính chính xác, trung thực, cung cấp rõ ràng và đầy đủ thông tin như: nội dung sự kiện, thông tin về giá (nếu có bán vé), thông tin giao dịch, phí vận chuyển và các phí khác phát sinh. Và được kiểm duyệt thông tin chặt chẽ trước khi đăng tải lên.
 • Các thành viên tham gia sàn thương mại điện tử 123Go có quyền chủ động và tự do giao dịch trên sàn TMĐT 123Go và phải tuân thủ theo quy chế của sàn.

V.Quy định chung

 • Với tư cách là người sử dụng (được định nghĩa sau đây), Người Sử Dụng đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng (a) các websites và các miền (bao gồm trang web, tên miền phụ và các phần phụ khác), (b) bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi 123go.vn (sau đây gọi là 123Go) cho sự kiện của Nhà Tổ Chức và (c) các phần mềm (được định nghĩa sau đây, mà sẽ gọi chung là “Dịch vụ”) của chúng tôi. Công Cổ Phần Dịch Vụ Mạng Vi Na sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của Người Sử Dụng, trong điều kiện không thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào dưới đây, hoặc các quy tắc điều hành, thủ tục, chính sách khác mà có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung và công bố trên trang 123Go. Nếu như không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra, vui lòng không sử dụng dịch vụ. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi (I) trên một sự kiện dựa vào thoả thuận bằng văn bản được ký giữa Nhà Tổ Chức và đại diện chính thức của 123Go, hoặc (II) bởi 123Go theo như quy định tại mục Chỉnh Sửa dưới đây.
 • Chỉnh sửa: 123Go có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. 123Go sẽ đăng thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, Người Sử Dụng nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của 123Go chứng tỏ Người Sử Dụng đồng ý với những điều khoản sửa đổi, nếu như không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyên Người Sử Dụng nên ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ đó.
 • Ngôn ngữ: 123Go có thể cung cấp các bản dịch của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ quy định, chính sách và thủ tục nào được cập nhật trên website, ứng dụng bằng các ngôn ngữ khác nhau nhằm thuận tiện cho Người Sử Dụng khi sử dụng. Tuy nhiên phiên bản tiếng Việt của Điều khoản Sử dụng này sẽ là bản được căn cứ để giải quyết mọi tranh chấp.

VI.Việc Sử Dụng Dịch Vụ Của Người Sử Dụng

 • Các dịch vụ: 123Go cung cấp cho Người Sử Dụng quyền (không độc quyền, không được chuyển nhượng, không cấp phép) để truy cập và sử dụng dịch vụ với một mục đích duy nhất là tạo ra một trang sự kiện và quảng bá, quản lý, theo dõi, thu lệ phí đăng ký sự kiện. Sự kiện của Người Sử Dụng được đăng ký trên trang web, ứng dụng trong trường hợp (i) phù hợp với Điều khoản Sử dụng này, và (ii) trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Như đã nói ở trên, Người Sử Dụng sẽ không và không cho phép bất cứ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp: (i) sửa đổi, sao chép hoặc tạo ra các dẫn xuất của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung trang web (như định nghĩa dưới đây), (ii) đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cấu trúc, trình tự và tổ chức của tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (ngoại trừ việc hạn chế này không được quy định trong các mức độ hạn chế về kỹ thuật đảo ngược bị cấm bởi luật pháp Việt Nam); (iii) thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại (trừ các mục đích thương mại hạn chế về thu lệ phí đăng ký sự kiện thông qua các trang web với tư cách nhà tổ chức, phù hợp với Điều khoản Sử dụng này); (iv) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay nhãn trên hoặc trong các Dịch vụ hoặc trang web nội dung, hoặc (v) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.
 • Nghĩa Vụ Đăng Ký của Người Sử Dụng: Là một người đăng ký sử dụng Dịch vụ với tư cách nhà tổ chức, Người Sử Dụng đồng ý với việc (a) cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác như hướng dẫn trong mẫu đăng ký (“Thông tin Đăng ký”) và (b) duy trì, kịp thời cập nhật Thông tin Đăng ký đúng và đầy đủ. Nếu như Người Sử Dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng sự thật, 123Go có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của Người Sử Dụng và từ chối mọi yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng trong hiện tại hoặc tương lai.
 • Tài Khoản, Mật Khẩu Và Bảo Mật: Khi tạo tài khoản trên trang 123Go, Người Sử Dụng có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hoạt động liên quan đến tài khoản cá nhân, kể cả hoạt động của những người sử dụng khác được đăng ký dưới tài khoản của Người Sử Dụng. Đồng thời Người Sử Dụng đồng ý (a) thông báo cho 123Go ngay khi có bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Người Sử Dụng, và (b) đảm bảo rằng đăng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. 123Go không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Người Sử Dụng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Người Sử Dụng. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Người Sử Dụng đồng ý rằng 123Go sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và có quyền quyết định cuối cùng (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp).

VII.Nội Dung

 • Nội dung trang web: Người Sử Dụng đồng ý rằng tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, các yếu tố thiết kế, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là "Nội dung"), có trong hoặc gửi qua dịch vụ hoặc có sẵn của 123Go liên quan đến dịch vụ (gọi chung là "nội dung trang web") được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác. 123Go có thể sở hữu các nội dung trang web hoặc các phần của nội dung trang web có thể được cung cấp cho 123Go thông qua thỏa thuận với các bên thứ ba. Trừ khi được cho phép bởi 123Go bằng văn bản hoặc liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng chức năng dự định của các Dịch vụ, Nhà Tổ Chức đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào. Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của 123Go Người Sử Dụng sẽ sử dụng nội dung trang web chỉ với mục đích được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này và bất kỳ luật lệ và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Các quyền lợi không công nhận ở đây đều được bảo vệ.
 • Nội dung của Người Sử Dụng: Mục đích chính của 123Go là giới thiệu và kết nối giữa con người trong môi trường kinh doanh. Do đó, Người Sử Dụng xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do Nhà Tổ Chức (ban đầu và / hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu 123Go, và rằng một số thông tin bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh của Người Sử Dụng (nếu được cung cấp), tên, công ty và chức vụ, có thể được công khai trình bày trên trang web 123Go. Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Người Sử Dụng đóng góp, cung cấp bất kỳ nội dung nào cho trang web (ví dụ như "Thông tin sự kiện của Nhà Tổ Chức "), Người Sử Dụng đảm bảo rằng nội dung của Người Sử Dụng không vi phạm, gây phá hoại hoặc xung đột với các quyền của bất kỳ bên thứ ba, và tuân thủ tất cả các luật và quy định (cả trong và ngoài nước) được áp dụng. Ngoài ra, nội dung của Người Sử Dụng phải chính xác, trung thực. 123Go có quyền loại bỏ bất cứ nội dung của Người Sử Dụng từ các trang web bất cứ lúc nào nếu 123Go có bằng chứng tin tuỳ ý rằng nó không phù hợp với Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Ngoài ra, Người Sử Dụng đồng ý rằng 123Go có thể sử dụng tên, biểu tượng, logo, nhãn hiệu của Người Sử Dụng (dù Người Sử Dụng đã cho hiển thị trên web hay không) với mục đích xác định Người Sử Dụng là hoặc đã từng là một khách hàng của 123Go cả trên trang web và trong tiếp thị hoặc tài liệu quảng cáo. Nếu một người nào đó đăng ký/tham gia/tham dự các sự kiện của Nhà Tổ Chức trên 123Go, Nhà Tổ Chức đồng ý cấp 123Go đầy đủ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Nhà Tổ Chức bao gồm họ và tên, công ty, chức danh, email và số điện thoại và tất cả các thông tin bổ sung khác mà họ cung cấp khi đăng ký cho sự kiện.

VIII.Quản Lý

 • Các hạn chế: Người Sử Dụng hiểu rằng Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung, trong bất cứ hình thức, mà Người Sử Dụng cung cấp hoặc cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác. Người Sử Dụng đồng ý không sử dụng Dịch vụ để: tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc quấy rối; gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào; mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một đại diện 123Go hoặc lãnh đạo diễn đàn, hoặc tuyên truyền sai sự thật dưới tư cách của một người hoặc tổ chức khác; chỉ giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các Dịch vụ; tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung mà Người Sử Dụng không có quyền làm cho có sẵn theo luật pháp hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ , thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ); tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc tổ chức nào; tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung liên quan đến việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác ngoài việc bán và cung cấp vé; đăng ký các sự kiện và các dịch vụ liên quan trên trang web khác với quy định của 123Go cản trở hoặc phá rối dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ , hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ; quấy rối bất kỳ người hoặc tổ chức nào.
 • Một số quyền khắc phục hậu quả: Người Sử Dụng chấp nhận rằng 123Go không sàng lọc trước bất kỳ nội dung được công bố hoặc cung cấp bởi Người Sử Dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến dịch vụ, nhưng 123Go và những người được có thẩm quyền sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tự do (i) theo dõi, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ nội dung nào của Người Sử Dụng, (ii) hủy bỏ và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào (có thông báo hoặc không) cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng 123Go có thể lưu giữ nội dung của Người Sử Dụng và cũng có thể tiết lộ nội dung của Người Sử Dụng vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi cần thiết theo luật pháp hoặc khi việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) thực hiện quá trình hợp pháp; (b) thực hiện Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này; (c) giải quyết khiếu nại khi cho rằng nội dung của Người Sử Dụng vi phạm các quyền của bên thứ ba, và / hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của 123Go, người sử dụng và / hoặc của cộng đồng. Người Sử Dụng hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải các dịch vụ, bao gồm cả nội dung của Người Sử Dụng, có thể bao gồm (i) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và / hoặc (ii) thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị.
 • Dịch Vụ Bổ Sung: 123Go có thể thu phí theo yêu cầu sử dụng các dịch vụ bổ sung mà nằm ngoài các chức năng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, việc giao vé, hỗ trợ quảng cáo, maketing, cho thuê thiết bị, cung cấp sự tư vấn và nhân viên để hỗ trợ Nhà Tổ Chức trong thời gian diễn ra sự kiện, và cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản chuyên dụng. Tất cả các dịch vụ bổ sung như vậy, dù được cung cấp trước, trong hoặc sau sự kiện của Nhà Tổ Chức, đều được coi là một phần của Dịch vụ và áp dụng các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Dịch vụ bổ sung như vậy sẽ được quy định trong Biên bản Thoả thuận Bổ sung cho Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này, Biên bản về các thiết bị cho thuê của 123Go, và / hoặc văn bản thỏa thuận khác giữa Nhà Tổ Chức và đại diện có thẩm quyền của 123Go, và sẽ được áp dụng mức Phí dịch vụ cũng như các điều khoản và điều kiện khác có liên quan dịch vụ bổ sung đó. Như vậy, điều kiện cần thiết để thuê các thiết bị là Nhà Tổ Chức sẽ đồng ký Biên bản Thoả thuận về các Thiết bị cho thuê riêng biệt của 123Go.
 • Sửa Đổi Dịch Vụ/Bị Đình Chỉ: 123Go có quyền bất cứ lúc nào, sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào) cho bất kỳ lý do hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo trước. 123Go sẽ không chịu trách nhiệm hoàn lại, toàn bộ hoặc một phần, Phí dịch vụ cho Nhà Tổ Chức vì lý do nào. Nhà Tổ Chức đồng ý rằng 123Go không chịu trách nhiệm với Nhà Tổ Chức hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng sử dụng các dịch vụ.
 • Chấm Dứt: 123Go có thể tuỳ ý chấm dứt mật khẩu, tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào) và / hoặc quyền sử dụng các dịch vụ của Người Sử Dụng, và loại bỏ bất kỳ và tất cả các nội dung của Người Sử Dụng trong dịch vụ, bất cứ lúc nào, có lý do hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc không kịp thời trả bất kỳ khoản phí hoặc các khoản tiền khác theo quy định của 123Go, hoặc nếu 123Go có lí do cho rằng Người Sử Dụng đã vi phạm với quy định hoặc tinh thần của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người Sử Dụng có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng 123Go có thể ngay lập tức tắt hoặc xóa tài khoản của Người Sử Dụng và tất cả các nội dung/ tập tin có liên quan đến tài khoản và / hoặc bất kỳ truy cập khác với những tập tin hoặc các dịch vụ như vậy. Hơn nữa, Người Sử Dụng đồng ý rằng 123Go không chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của Người Sử Dụng. Tất cả các quy định của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này về bản chất chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người Sử Dụng sẽ vẫn còn hiệu lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các hạn chế về trách nhiệm pháp lý, phát hành, nghĩa vụ bồi thường, từ bỏ các bảo đảm và bảo vệ sở hữu trí tuệ và giấy phép).
 • Nội dung người dùng Dịch vụ hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Vì 123Go không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, Người Sử Dụng xác nhận và đồng ý rằng 123Go không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, Người Sử Dụng xác nhận và đồng ý rằng 123Go không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng/ căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

IX.Quy trình giao dịch

1.Quy trình đăng tải sự kiện

 • Bước 1: Nhấn vào nút “Tạo sự kiện” ở góc phải trên cùng của website Tạo sự kiện
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin sự kiện vào các ô mẫu sẵn có tại website 123Go. Nhà Tổ Chức cần điền đầy đủ và chính xác thông tin về sự kiện. Khi chọn “Thể loại sự kiện”, nếu không có trong danh sách có sẵn thì Nhà Tổ Chức cần chọn “Khác” và ghi rõ loại sự kiện của mình. Điền đầy đủ thông tin sự kiện
 • Bước 3: Cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện được sắp được ra mắt. Đơn vị tổ chức cần cung cấp đầy đủ thông tin, trong đó có thông tin người liên lạc để giới thiệu với người tham gia. Cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện
 • Bước 4: Cung cấp thêm hình ảnh/trailer sự kiện hoặc banner để có thể thu hút thêm người chơi. Cung cấp thêm hình ảnh/trailer sự kiện
 • Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin về sự kiện, team marketing của 123Go sẽ xem và duyệt sự kiện trước khi được đưa lên 123Go. Team marketing của 123Go sẽ xem và duyệt sự kiện
 • Bước 6: Sự kiện được đưa lên 123Go sau khi được duyệt sẽ hiển thị trên website như hình minh hoạ Bên dưới Sự kiện được đưa lên 123Go sau khi được duyệt sẽ hiển thị trên website

2.Quy trình mua vé tham gia, tham dự sự kiện Sàn giao dịch TMĐT 123Go được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho Khách hàng có nhu cầu mua vé các sự kiện trực tuyến. Không chỉ cung cấp đầy đủ thông tin chương trình Khách hàng quan tâm, Sàn giao dịch TMĐT 123Go còn cung cấp thêm nhiều thông tin chương trình phù hợp nhu cầu Khách hàng, giúp Khách hàng chọn lựa những chương trình phù hợp, mức giá ưu đãi.
Khách hàng mua vé trên Sàn giao dịch TMĐT 123Go, Khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Chọn sự kiện bạn muốn mua vé
  Lưu ý:
  • Bấm vào hình đại diện của 1 sự kiện ban muốn mua hoặc tìm hiểu
  • Hoặc bạn có thể chọn theo loại sự kiện (Thể thao, Giải trí, Đời sống, Kịch-Phim) tại thanh menu Bên trái màn hình
  Chọn sự kiện bạn muốn mua vé
 • Bước 2: Xem thông tin Sự kiện và mua vé
  • Bạn có thể xem đầy đủ thông tin sự kiện đang diễn ra ( Mô tả, video, trailer, gallery, …)
  • Bấm vào nút “Mua vé” góc phải Bên dưới màn hình để mua vé
  Xem thông tin Sự kiện và mua vé
 • Bước 3: Chọn số lượng vé và hình thức thanh toán
  Lưu ý:
  • Thanh toán có 3 bước (Mua vé -> Thanh toán -> Hoàn tất)
  • Sau khi chọn loại vé, số lượng vé, bạn sẽ điền đầy đủ và chính xác thông tin người mua bao gồm Họ tên, số CMND, Email, Số điện thoại và địa chỉ. Tiếp đến chọn phương thức thanh toán như:
   • Thẻ thanh toán Quốc tể (Visa/MasterCard)
   • Thanh toán bằng ATM do các ngân hàng nội địa phát hành.
  Chọn số lượng vé và hình thức thanh toán
 • Bước 4: Thanh toán
  Khách hàng sẽ được chuyển qua màn hình thanh toán của 123Pay, điền đầy đủ và chính xác thông tin thẻ ngân hang để thanh toán. Thanh toán
 • Bước 5: Mua vé thành công
  Sau khi thanh toán thành công, màn hình sẽ hiển thị lại tất cả thông tin về vé bạn đã mua, và thông tin này sẽ được gửi về email bạn đã đăng ký lúc mua vé! Mua vé thành công
 • Bước 6: Mua vé thành công
  Nhận xác nhận đặt vé thành công qua email đã nhập khi mua vé với thông tin chi tiết đơn hàng, tổng giá trị thanh toán và cách thức sử dụng vé đã mua. Mua vé thành công
 • Bước 7: Sử dụng vé điện tử đến tham gia sự kiện hoặc Nhà tổ chức sự kiện sẽ giao vé đến khách hàng thông qua địa chỉ đã cung cấp khi Mua vé tại 123Go.

3.Quy trình giao nhận/vận chuyển
Khách hàng sẽ nhận được vé bằng một trong những cách sau:

 • Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ ATM hay Visa/MasterCard, 123Go sẽ gửi vé điện tử đến mail của khách hàng cung cấp sau khi hoàn tất thanh toán và gửi vé giấy đến khách hàng trong trường hợp check-in vé giấy.
 • Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, 123Go sẽ giao vé giấy đến địa chỉ của khách hàng cung cấp và thu tiền tại đó. 123Go sẽ gọi cho khách hàng trước khi thanh toán để xác nhận đơn hàng (phí vận chuyển sẽ được cộng vào hóa đơn của đơn hàng)
 • Mua vé trực tiếp tại văn phòng hoặc các điểm bán vé của 123Go.

Trường hợp khách hàng không nhận được vé, khách hàng có thể liên hệ với 123Go qua số điện thoại 1900 561 558 hoặc gửi email đến support@123go.vn. Bộ phận chăm sóc khách hàng của 123Go sẽ hỗ trợ khách hàng.

4.Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng
Sau khi khách hàng thanh toán thành công, màn hình sẽ hiển thị lại tất cả thông tin về vé khách hàng đã mua, và thông tin này sẽ được gửi về email của khách hàng đã đăng ký lúc mua vé! Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng Đơn hàng được xác nhận đặt vé thành công qua email đã nhập khi mua vé với thông tin chi tiết đơn hàng, tổng giá trị thanh toán và cách thức sử dụng vé đã mua. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng Khi có nhu cầu hủy vé đã mua sự kiện trên Sàn giao dịch TMĐT 123Go.vn, khách hàng thực hiện theo các bước dưới đây để được hỗ trợ:

 • Liên hệ với 123Go qua email support@123go.vnhoặc hotline cung cấp trên trang web.
 • 123Go sẽ liên hệ với nhà tổ chức sự kiện để thông báo.
 • 123Go sẽ hoàn tiền hoặc không, tùy theo quy định của nhà tổ chức.

5.Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  Quy trình thông báo vi phạm:
 • Nếu Người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua sàn thương mại điện tử 123Go vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn về vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, nội dung.. Người sử dụng thông báo cho 123Go về việc vi phạm trên theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.
 • 123Go sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà 123Go nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
 • Để giúp 123Go có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của thành viên khiếu nại, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
  • Nội dung vi phạm
  • Căn cứ vi phạm
  • Thông tin liên hệ của thành viên khiếu nại như địa chỉ, số điện thoại, email để 123Go có thể liên hệ.
  • Người khiếu nại tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo khiếu nại là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.
 • Các bước khiếu nại:
 • Bước 1: Người mua gửi khiếu nại
 • Bước 2: Xem xét và tiếp nhận
  • Nếu Khiếu nại hợp lệ, 123Go sẽ tiếp nhận và mở phiên khiếu nại, và áp dụng biện pháp ngăn chặn nếu có.
  • Nếu khiếu nại không hợp lệ thì 123Go gửi thông báo trả lời, kết thúc khiếu nại.
 • Bước 3: Đối chất, xác minh, xử lý khiếu nại.
  • 123Go thực hiện chức năng điều phối khiếu nại.
  • 123Go yêu cầu các bên cung cấp thông tin bổ sung, thu thập chứng cứ và phân tích, đánh giá chứng cứ.
  • 123Go điều phối các bên hòa giải, nếu hòa giải thành, các bên đã đi đến thỏa thuận và thống nhất. Người mua rút đơn khiếu nại, kết thúc khiếu nại. 123Go bỏ ngăn chặn.
  • Trường hợp hòa giải không thành, 123Go căn cứ và các chứng cứ thực tế đưa ra phán quyến và yêu cầu các bên tuân thủ, thực hiện.
 • Bước 4: Hoàn tất khiếu nại
  Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.

6.Quy trình thanh toán

 • Khi người mua đăng ký mua vé, thì sẽ sử dụng kênh thanh toán tích hợp trên hệ thống website của 123Go để thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn kênh thanh toán.
 • Các bước thanh toán trên 123Go như sau:
  • Bước 1: Chọn ngân hàng
  • Bước 2: Tùy thuộc vào hình thức thanh toán trên 123Go, người dùng nhập thông tin cần thiết
  • Bước 3: Thanh toán thành công, website sẽ thông báo giao dịch thành công và chuyển về trang.

X.Đảm bảo an toàn giao dịch
Sàn giao dịch TMĐT 123Go xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch:

123Go được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu tham gia và mua vé các sự kiện. Không chỉ cung cấp đầy đủ thông tin các sự kiện khách hàng quan tâm, 123Go còn tư vấn thêm nhiều lựa chọn sự kiện phù hợp nhu cầu khách hàng, đồng thời cung cấp cho khách hàng danh sách các sự kiện chất lượng, tin cậy với đầy đủ thông tin giá cả, giúp khách hàng có thể mua vé thuận tiện, dễ dàng, tránh gặp phải những phát sinh tiêu cực.

 • a) Mua vé: Với dịch vụ này, nhà tổ chức sự kiện tạo ra sự kiện và vé, và giao việc bán vé cho 123Go. Các nhà tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm quy định số lượng và giá vé.
 • b) Trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vé: Vé đã được mua không được trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào.
 • c) Giao dịch vé: Giao dịch được coi là hoàn thành khi bạn nhận được email xác nhận có kèm mã vạch từ 123Go. Dịch vụ thanh toán sử dụng nền tảng được cung cấp bởi 123pay.vn
 • d) Quét vé: Vé sẽ được công nhận và xử lý tại địa điểm tổ chức sự kiện của nhà tổ chức bằng cách xử lý hoặc xác nhận mã đơn hàng trong email xác nhận hoặc vé mua hoặc tài khoản của người mua vé.
 • e) Thanh toán và hoàn lại tiền: Các nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm phải thông báo chính sách hoàn trả của mình với người mua và hoàn lại tiền cho người mua thông qua các trang web hay dịch vụ khác. Nếu người mua mong muốn hoàn lại tiền thì phải gửi yêu cầu đến nhà tổ chức. Tất cả các thông tin liên lạc hoặc tranh chấp liên quan đến việc hoàn lại tiền là giữa các nhà tổ chức và người mua, 123Go sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào để hoàn lại tiền, sai sót trong việc hoàn tiền. Tất cả các thông tin liên lạc và các tranh chấp liên quan đến khoản bồi hoàn và hoàn lại tiền là giữa các nhà tổ chức và người mua và 123Go sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi hoàn của người mua.
 • f) Mất vé: Nếu vé hoặc email xác nhận bị mất (không bao gồm vé giấy), vé sẽ được 123Go cấp lại. Tuy nhiên, vé đã được quét và soát tại một sự kiện sẽ không được phát hành lại dưới bất kỳ lý do nào.
 • j) Bán lại vé bất hợp pháp, Chạy chương trình khuyến mãi không xin phép: Việc bán lại, giả mạo hoặc làm nhiều bản sao vé là hành động sẽ dẫn đến việc chúng tôi có quyền tự động hủy bỏ vé mà không cần bồi thường. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc bạn mua vé tại 1 nguồn khác và không vào cửa được. Ngoài ra, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc từ chối quyền mua vé cho bất cứ ai mà chúng tôi xác định được đã vi phạm chính sách của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không đảm bảo tính xác thực của vé mua từ bất kỳ đại lý bán lẻ Bên thứ ba không được ủy quyền (chẳng hạn như các nhà môi giới cá nhân), chúng tôi khuyên bạn nên mua vé trực tiếp thông qua chúng tôi và các đối tác được ủy quyền để đảm bảo tính xác thực vé. Vé có thể không được sử dụng cho quảng cáo, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng các cuộc thi hoặc, trừ khi văn bản uỷ quyền chính thức được đưa ra bởi chúng tôi, với điều kiện là ngay cả khi có sự đồng ý như vậy là được, bất kỳ việc sử dụng thương hiệu của chúng tôi và sở hữu trí tuệ khác là tùy thuộc vào sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • h) Sử dụng gian lận thẻ tín dụng / thẻ ngân hàng: Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ vé nào có báo cáo hoặc bị nghi vấn khi mua bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng ATM địa phương bị đánh cắp hoặc gian lận. Đối với giao dịch có nghi ngờ là gian lận trong việc sử dụng thẻ tín dụng, nếu người mua vé không thể chứng minh rằng họ là một chủ thẻ thực hoặc chúng tôi không thể liên lạc với người mua vé vì số điện thoại giả mạo hoặc email giả mạo được gửi khi thực hiện đặt hàng, chúng tôi sẽ hủy bỏ vé.

XI.Bảo vệ quyền lợi

1.Đối với người mua vé:

Công bố công khai, chi tiết thông tin về 123Go và công ty cổ phần Dịch vụ mạng Vina tại trang chủ của 123Go; công bố các cách thức liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi 123Go

Hiển thị các thông tin cơ bản liên quan đến giao dịch: Tên sự kiện, số lượng và chủng loại vé, phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.

2.Đối với người đăng tải sự kiện:

Thông tin cá nhân:Tất cả các nhà tổ chức sự kiện phải có trách nhiệm cung cấp thông tin và xác thực thông tin chính xác với mọi thông tin cá nhân của mình thông qua hệ thống và dịch vụ của 123Go.

Thông tin và xuất bản các sự kiện: Các sự kiện được công bố trên dịch vụ này được tạo ra bởi các nhà tổ chức sự kiện sử dụng dịch vụ hoặc tổng hợp thông tin từ các đơn vị tổ chức. 123Go không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của sự kiện. Dịch vụ này nhằm cung cấp một nền tảng cho việc bán vé (nếu có) để tham gia sự kiện. Các nhà tổ chức có trách nhiệm nộp thuế trên doanh thu bán vé.

Sự kiện bị cấm: 123Go có quyền cấm một thành viên sử dụng dịch vụ, thay đổi tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu, hoặc xóa tài khoản của thành viên, hoặc hủy bỏ một sự kiện mà không cần thông báo trước nếu sự kiện hay hành động tạo ra bởi thành viên đó được coi là hội đủ điều kiện cho bất kỳ điều gì sau đây. 123Go không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất phát sinh nào do hậu quả của những hành động mà Thành viên gây ra:

 • Những hành động vi phạm pháp luật hoặc Thoả thuận này
 • Sử dụng không đúng hoặc không được phép dịch vụ của thành viên khác
 • Sự kiện nhằm mục đích tuyển dụng thành viên cho một tư tưởng hay tôn giáo nào cụ thể
 • Sự kiện vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, chẳng hạn như nhằm mục đích thực hiện hành vi tình dục và khiêu dâm hoặc tìm kiếm cuộc gặp gỡ với những người lạ khác giới.
 • Trường hợp khác mà không phù hợp với quy định của 123Go

Xem xét sự kiện vi phạm: 123Go sẽ xem xét lại nội dung của tất cả các sự kiện được tạo ra bởi thành viên mới sử dụng Dịch vụ theo hướng dẫn nêu trong Thoả thuận này. Sự kiện được coi là vi phạm Thoả thuận sẽ bị xóa khỏi trang web và dịch vụ. Các sự kiện tuân thủ Thoả thuận sẽ được công bố công khai sau khi thông báo được gửi đến các thành viên.

Hủy bỏ sự kiện: Nhà tổ chức sự kiện phải kịp thời liên lạc với 123Go nếu họ muốn hủy bỏ sự kiện.

Doanh thu: Khi 123Go xác nhận rằng các sự kiện đã được tổ chức, tổng tiền bán vé sau khi đã trừ phí sử dụng dịch vụ sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà nhà tổ chức sự kiện yêu cầu. Các nhà tổ chức chịu trách nhiệm trả phí phát sinh trong quá trình thanh toán. Nếu thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán không được đăng ký, thanh toán sẽ không xảy ra cho đến khi các thông tin đó được đăng ký.

Sự kiện trì hoãn hoặc hủy: Sau khi trừ 50% phí dịch vụ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhà tổ chức thông báo trì hoãn hoặc hủy sự kiện, 123Go sẽ thanh toán cho nhà tổ chức toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé. Nhà tổ chức có trách nhiệm tự tiến hành liên hệ và hoàn trả tiền cho khách mua vé.

Liên kết sự kiện: Dịch vụ hoặc các Bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Vì 123Go không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng 123Go không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng 123Go không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng/căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

XII.Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập được từ khách hàng giúp chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên 123Go. Dưới đây là những loại thông tin mà chúng tôi thu thập:

 • Thông tin do bạn cung cấp: Khi bạn thực hiện giao dịch hoặc đăng ký/đăng nhập tại 123Go, tùy từng thời điểm, bạn phải cung cấp một số thông tin cần thiết nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Chúng tôi thu thập tất cả những thông tin mà bạn đăng tải hoặc các thao tác mà bạn thực hiện trên website 123Go.
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT 123go.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà 123go.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để 123go.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT 123go.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Thông tin tự động: Chúng tôi ghi nhận và lưu trữ một số loại thông tin trong tất cả những lần bạn tương tác với 123Go. Ví dụ, chúng tôi sử dụng “cookies” giống như nhiều lần bạn tương tác với 123Go. Ví dụ, chúng tôi sử dụng “cookies” giống như nhiều website khác để ghi nhận một số loại thông tin khi trình duyệt web của bạn truy cập vào 123Go hoặc các quảng cáp và các nội dung khác được hiển thị trên 123Go hoặc về 123Go trên các website khác.
 • Thiết bị di động: khi bạn tải và sử dụng các ứng dụng cung cấp bởi 123Go, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ tiện ích dựa vào địa điểm của bạn như quảng cáo, đề xuất các địa điểm tổ chức sự kiện hoặc chương trình xung quanh. Nếu như bạn cảm thấy phiền và không muốn tiếp tục sử dụng các dịch vụ này thì hoàn toàn có thể tắt đi.
 • E-mail: Để giúp chúng tôi sử dụng email hiệu quả hơn, chúng tôi thường nhận được xác nhận khi bạn mở email từ 123Go nếu máy tính của bạn hỗ trợ tính năng này.
 • Thông tin từ các nguồn khác: chúng tôi có thể ghi nhận các thông tin về bạn từ nhiều nguồn khác và bổ sung chúng vào thông tin tài khoản của chúng tôi.

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin về khách hàng là một phần dữ liệu quan trọng để 123Go có thể khai thác và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Sàn giao dịch TMĐT 123go.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT 123go.vn.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại 123go.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT 123go.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 • Hoạt động kinh doanh của 123Go không bao gồm việc bán các thông tin đấy cho bên thứ ba. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khách hàng cho các bên được liệt kê dưới đây hoặc cho bên thứ ba nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo những cam kết bảo mật của 123Go.
 • Các đối tác liên kết mà 123Go không kiểm soát: Chúng tôi liên kết chặt chẽ với rất nhiều đối tác. Một trong những đối tác mà bạn có thể thấy là các đơn vị tổ chức sự kiện. Nói cách khác, khi một bên thứ ba liên quan với các giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin khách hàng liên quan đến giao dịch đó cho bên thứ ba tương ứng.
 • Nhà cung cấp dịch vụ độc lập: Chúng tôi sử dụng những tổ chức và cá nhân khác để thay mặt 123Go thực hiện một số chức năng như cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ... Họ có thể tiếp cận những thông tin cá nhân cần thiết để hoàn thành công việc của họ, nhưng không được quyền sử dụng các thông tin cá nhân đó để phục vụ cho mục đích khác.
 • Thông tin quảng cáo, khuyến mãi: Tùy theo chương trình hợp tác với các đối tác, 123Go có thể thay mặt các đối tác liên kết gửi các thông tin quảng cáo, khuyến mãi đến một số nhóm khách hàng đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp tên và địa chỉ của bạn cho đối tác. Nếu bạn không muốn nhận các thông tin này, bạn vui lòng chọn Unsubscribe ở cuối email mà bạn nhận được.
 • Bảo vệ 123Go và các đối tác khác: Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin tài khoản và các thông tin cá nhân trong trường hợp chúng tôi tin rằng sự cung cấp thông tin này không vi phạm pháp luật; bị bắt buộc hoặc phù hợp với các ThỏaThỏa thuận sử dụng và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản, và sự an toàn của 123Go, các khách hàng khác và các đối tượng khác. Sự cung cấp này có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty, tổ chức nhằm chống lại những gian lận và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, sự cung cấp này không bao gồm việc bán, cho thuê, chia sẻ, hoặc công bố các thông tin cá nhân vì mục đích thương mại.
 • Với sự đồng ý của bạn: Một số trường hợp khác với những trường hợp được đề cập ở trên, bạn sẽ nhận được thông báo về việc thông tin của bạn có thể được chia sẻ cho bên thứ ba và bạn có quyền lựa chọn cho phép sự chia sẻ đó hay không.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin đăng ký của Khách hàng sẽ được lưu trữ tại 123Go trong thời gian 24 tháng, theo quy định Pháp luật Việt Nam.

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

123GO - CÔNG TY CP DỊCH VỤ MẠNG VI NA - MỘT THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VNG. Địa chỉ: 322B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có quyền truy cập vào các thông tin về tài khoản của bạn và sự tương tác của bạn với 123Go với mục đích xem, chỉnh sửa và cập nhật thông tin.
Như đề cập ở trên, bạn luôn luôn có sự lựa chọn về việc có cung cấp thông tin cho chúng tôi không, ngay cả trong trường hợp những thông tin đấy là cần thiết để 123Go xử lý đơn hàng của bạn hoặc để bạn có thể tận dụng các tính năng đặc biệt của 123Go như Tài khoản cá nhân , Đánh giá, và gợi ý các địa điểm tổ chức sự kiện gần bạn.
Bạn có thể thay đổi phần Lựa chọn thông tin của bạn để ưu tiên những thông tin mà bạn muốn nhận.
Nếu bạn không muốn nhận email từ chúng tôi, bạn có thể chọn Unsubscribe ở cuối email mà chúng tôi gửi bạn.
Tính năng Trợ Giúp (Help) ở hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookies mới, thông báo cho bạn biết khi trình duyệt của bạn nhận cookies mới hoặc khóa chức năng nhận cookies. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể khóa hoặc xóa các dữ liệu tương tự được sử dụng bởi các tính năng bổ sung của trình duyệt (add-on) bằng cách thay đổi cài đặt của các tính năng bổ sung hoặc truy cập vào website của nhà cung cấp tính năng đó. Do cookies giúp bạn tận dụng được rất nhiều tính năng đặc biệt mà 123Go thiết kế cho bạn, nên chúng tôi đề nghị bạn cho phép trình duyệt của bạn nhận cookies.

6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên 123go.vn được 123go.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của 123go.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, 123go.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của 123go.vn.
Ban quản lý 123go.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,v.v… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý 123go.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, 123Go cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn như các trường hợp bạn tự ý chia sẻ thông tin với người khác….
Vì vậy, 123Go cũng khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.
Đối với thông tin liên quan đến thẻ tín dụng thanh toán: chúng tôi chỉ cung cấp 4 chữ số cuối của số thẻ tín dụng của bạn khi xác nhận đơn hàng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ số thẻ tín dụng của bạn cho công ty thẻ tín dụng phù hợp trong quá trình xử lý đơn hàng.

7.Điều kiện sử dụng, thông báo, và sửa đổi

Khi bạn truy cập vào 123Go, sự truy cập của bạn và bất kỳ vấn đề phát sinh nào liên quan đến sự bảo mật đều tuân theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật này và Thỏa thuận sử dụng bao gồm giới hạn thiệt hại, cách giải quyết các vấn đề phát sinh, và việc áp dụng luật Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự bảo mật tại 123Go, vui lòng liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại 1900 561 558. Do 123Go liên tục cải thiện dịch vụ và sản phẩm để phục vụ bạn tốt hơn, nên Chính sách bảo mật và Thỏa thuận sử dụng sẽ thường xuyên được thay đổi và cập nhật. Chúng tôi có thể email thông báo cho bạn về những thay đổi trong những chính sách. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến khích bạn thường xuyên theo dõi trên website của 123Go để cập nhật với những thay đổi trong chính sách của chúng tôi. Trừ trường hợp có văn bản với nội dung khác, Chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi được áp dụng cho tất cả những thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn.

XIII. Quản lý thông tin xấu

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch Thương mại điện tử 123Go về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của Bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên sàn giao dịch TMĐT 123Go, đặc biệt thông tin về giá vé, nội dung sự kiện. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn và cập nhật trên Website.
 • Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT 123Go vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT 123Go. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên không được đăng trên 123Go.vn bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Thành viên không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của 123Go và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
 • 123Go có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên 123Go.vn bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, 123Go có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm.
 • Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT 123Go cung cấp cho một Bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT 123Go trong bản Quy chế này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT 123Go dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một Bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT 123Go
 • Danh sách các nội dung cấm đăng tải tại 123Go
  • Các sự kiện có các nội dung vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định của 123Go, các sự kiện có nội dung chống phá nhà nước, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác.
  • Thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau:
   • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
   • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác
   • Rượu các loại
   • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến
   • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
   • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài phương tiện chuyên dung quân sự, công an, quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dung chế tạo chúng
   • Các chất ma túy
   • Hóa chất bảng 1 (theo công ước quốc tế)
   • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín di đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
   • Các loại pháo
   • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả cả chương trình trò chơi điện tử)
   • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú ý, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
   • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đó được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng
   • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người
   • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
   • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái
   • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái
   • Khoáng sản đặc biệt, độc hại
   • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường
   • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt con trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
   • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
   • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
   • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiang thuộc nhóm amphibole
 • Các sự kiện đăng tải trên 123Go phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn do 123Go đề ra.
 • Báo xấu/Báo lỗi:
  • Sàn giao dịch TMĐT 123Go.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật và sự chính xác về nội dung. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT 123Go. 123Go sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
  • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
  • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 123Go cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh sai phạm trong nội dung, lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 123Go (Info)
  • Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 123Go sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra
 • Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website
  • Quản lý thông tin của Đơn vị bán Vé: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch TMĐT 123Go.vn, đơn vị bán vé phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT 123Go.vn đưa vào dữ liệu quản lý.
  • Kiểm soát giao dịch của Đơn vị bán Vé: Các giao dịch của Đơn vị bán vé với Khách hàng sẽ được Sàn giao dịch TMĐT 123Go.vn đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Đơn vị bán vé.
  • Kiểm soát thông qua phản hồi của Khách hàng (Cơ chế gửi khiếu nại về Đơn vị bán vé dành cho các Khách hàng): Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Đơn vị bán vé đến Sàn giao dịch TMĐT 123Go.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT 123Go.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn giao dịch TMĐT 123Go.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

XIV. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 123Go cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua điện thoại: 1900 561 558. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT 123Go;
 • Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 123Go sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

XV.Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT 123Go

 • Quyền của Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT 123Go
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch điện tử 123Go nêu ra.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch điện tử 123Go.
  • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch điện tử 123Go không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch điện tử 123Go có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch điện tử 123Go hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch điện tử 123Go.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch điện tử 123Go phát hiện thành viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch điện tử 123Go trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch điện tử 123Go, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go có quyền gỡ thông tin sự kiện đăng, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung thông tin các sự kiện nếu Sàn giao dịch điện tử 123Go phát hiện sự kiện có nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm danh dự nhân phẩm của người khác, phá hoại hoạt động của website.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go có quyền từ chối đăng tải sự kiện mà Sàn giao dịch điện tử 123Go cho rằng không đủ thông tin, xác minh nội dung không phù hợp với đối tượng khách hàng của 123Go.
  • Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt, các sự kiện đã đăng tải của thành viên cũng sẽ bị gỡ xuống.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch điện tử 123Go theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch điện tử 123Go. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch điện tử 123Go và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
 • Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT 123Go
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch điện tử 123Go trong điều kiện và phạm vi cho phép.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch điện tử 123Go.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch điện tử 123Go ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thành viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch điện tử 123Go.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go có biện pháp xử lý kịp thời phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Sàn sẽ công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  • Sàn giao dịch điện tử 123Go sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử 123Go và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch điện tử 123Go không phải chịu trách nhiệm liên đới.

XVI.Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT 123Go

 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên mua vé Quyền
  • Khi đăng ký trở thành thành viên của 123Go và được 123Go đồng ý, thành viên sẽ được mua vé sự kiện tại 123Go.
  • Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch điện tử 123Go.vn.
  • Thành viên sẽ được nhân viên của 123Go hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua vé và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT 123Go.
  • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT 123Go trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT 123Go
 • Nghĩa vụ
  • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
  • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT 123Go về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai Bên cùng hợp tác xử lý.
  • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT 123Go và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT 123Go là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT 123Go là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
  • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT 123Go vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT 123Go hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
  • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT 123Go cung cấp cho một Bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT 123Go trong Quy định này.
  • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT 123Go dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một Bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT 123Go

XVII.Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, đơn vị tổ chức đăng tải sự kiện

 • Quyền
  • Khi đăng ký trở thành thành viên của 123Go và được 123Go đồng ý, cá nhân/nhà tổ chức sự kiện sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch điện tử 123Go.vn.
  • Đơn vị tổ chức sự kiện có quyền đăng tải thông tin về sự kiện, giá vé để bán vé tại 123Go.
  • Đơn vị tổ chức sự kiện có quyền truy cập hệ thống báo cáo số lượng vé được bán
  • Đơn vị tổ chức sự kiện có quyền thay đổi nội dung, hình ảnh, giá vé của sự kiện.
 • Nghĩa vụ
  • Tất cả các nhà tổ chức sự kiện phải có trách nhiệm cung cấp thông tin và xác thực thông tin chính xác với mọi thông tin cá nhân của mình thông qua hệ thống và dịch vụ của 123Go.
  • Các sự kiện được công bố trên dịch vụ này được tạo ra bởi các nhà tổ chức sự kiện sử dụng dịch vụ hoặc tổng hợp thông tin từ các đơn vị tổ chức. 123Go không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của sự kiện. Dịch vụ này nhằm cung cấp một nền tảng cho việc bán vé (nếu có) để tham gia sự kiện. Các nhà tổ chức có trách nhiệm nộp thuế trên doanh thu bán vé.
  • Nhà tổ chức sự kiện phải kịp thời liên lạc với 123Go nếu họ muốn hủy bỏ sự kiện.
  • Dịch vụ hoặc các Bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Vì 123Go không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng 123Go không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng 123Go không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng/ căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.
  • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT 123Go.
  • Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT 123Go trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.
  • Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.
  • Thành viên tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương điện tử 123Go.
  • Thành viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Điều khoản áp dụng
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử 123Go và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết
  • Quy chế của Sàn giao dịch điện tử 123Go chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử 123Go có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử 123Go cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XIX.Điều khoản cam kết

 • Các thành viên tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch TMĐT 123Go cam kết thực hiện đúng nội dung Quy chế.
 • Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 • Thành viên khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý hoạt động Sàn giao dịch TMĐT 123Go.

XX.Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website TMĐT 123Go:

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử 123Go.vn
 • Công ty/tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ mạng VI NA
  • Địa chỉ: 52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hỗ trợ: 1900 561 558